Jaarrekening

Wet normering topinkomens (WNT)

De Wet normering van topinkomens (WNT) regelt hoeveel topfunctionarissen in de (semi)publieke sector maximaal mogen verdienen. Enkele sectoren hebben een eigen maximum voor het salaris van topfunctionarissen. Deze wet verplicht ons om onderstaande gegevens openbaar te maken van de topfunctionarissen van de gemeenten –de secretaris en de griffier.
In lijn met de (gewijzigde) Beleidsregels toepassing WNT legt de gemeente geen verantwoording af over de externe niet-topfunctionarissen.

Onderstaand treft u de tabellen met WNT-informatie voor 2021 en 2022

Er zijn geen medewerkers die in 2022 meer verdienen dan de bezoldigingsnorm van € 209.000

2021

Omschrijving

M. Havekes

W. Hooghiemstra

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01-31/12

01/01-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactoor in fte)

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

127.176,20

98.855,18

Beloning betaalbaar op termijn

21.992,28

18.449,52

Subtotaal

149.168,50

117.304,70

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

209.000,00

209.000,00

-/- Onverschuldig betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

149.168,50

117.304,70

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

2022

Omschrijving

M. Havekes

W. Hooghiemstra

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2022

01/01-31/12

01/01-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactoor in fte)

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

133.150,58

103.333,26

Beloning betaalbaar op termijn

22.337,62

18.309,12

Subtotaal

155.488,20

121.642,38

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

216.000,00

216.000,00

-/- Onverschuldig betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

155.488,20

121.642,38

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2023 16:54:45 met de export van 06/16/2023 16:38:58