Programma's

06. Welzijn, Cultuurhuizenbeleid en Nieuwkomers

Wat waren de ontwikkelingen?

  • Nieuwe wetgeving

Wet inburgering
In 2022 ging de nieuwe Wet inburgering in. De Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) voerde het grootste deel van de taken uit. Het taalonderwijs werd bovenregionaal uitgevoerd en de lokale Vluchtelingenwerk organisatie voerde de maatschappelijke begeleiding uit.

  • Verder opgaven

Ontwikkelingen rond Asielzoekerscentrum (AZC) Leersum
In de bestuursovereenkomst met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) (2021) zijn afspraken gemaakt over de renovatie van AZC Leersum. Ter voorbereiding daarop onderzoeken we samen met COA welke wensen en eisen we willen stellen aan 'het AZC van de toekomst' en hoe we integratie, verbinding en ontwikkelingskansen voor asielzoekers kunnen verbeteren.

Subsidiebeleid
Naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek van de rekenkamercommissie naar het subsidiebeleid van de gemeente werd in 2022 gewerkt aan ‘de basis op orde’. De gemeente gaf volledig uitvoering aan het subsidieproces, controleerde de vaststellingen op inhoud en maakte het proces van aanvragen gebruiksvriendelijker.

Samen Verder Regeling
We verstrekten vanuit de Samen Verder subsidieregeling in twee rondes aan circa 20 lokale initiatieven subsidie. Doel was om de nadelige effecten van de COVID-19 pandemie zoals toename eenzaamheid onder jongeren en ouderen, vermindering van een gezonde leefstijl en verergering van GGZ-problematiek, te verminderen of te verzachten.

Ketennetwerk Dementie
Met COVID-19 meer achter ons, konden we in 2022 weer een impuls gegeven aan het ketennetwerk Dementie. Een nieuwe ketenregisseur ging aan de slag en er werd een website gelanceerd over dementiezorg in de gemeente, www.dementieheuvelrug.nl. Via deze website wordt sindsdien ook de centrale aanmelding voor casemanagement dementie georganiseerd.

Doe Maarn Mee
Op 21 september 2022 ontving de gemeente het eindrapport van de werkgroep Doe Maarn Mee (DMM). Het eindresultaat bestaat uit een Masterplan (wat heeft DMM gedaan en waarom) en een beslisdocument (welke keuze heeft DMM gemaakt en waarom). Ter voorbereiding van besluitvorming toetste de gemeente deze documenten aan de kaders, die waren meegegeven.

Opvang ontheemden Oekraïne
In 2022 organiseerden we de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Voor de inhoudelijke en financiële verantwoording wordt u verwezen naar de paragraaf Oekraïne verderop in deze jaarstukken.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

3.441

2,4 %

134

0,1 %

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2023 16:54:45 met de export van 06/16/2023 16:38:58