Jaarrekening

Structureel Saldo

(bedragen x € 1.000)

Presentatie van het structureel saldo

Primair 2022

wijzigingen

begroting 2022

Werkelijk 2022

Saldo baten en lasten

6.318

3.418

9.736

16.240

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-4.564

-405

-4.970

-4.120

Saldo na bestemming

1.754

3.013

4.767

12.120

Waarvan incidentele baten en lasten

-1.772

-5.997

-7.770

-5.839

Structureel saldo

3.526

9.010

12.536

17.959

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2023 16:54:45 met de export van 06/16/2023 16:38:58