Paragrafen

Grondbeleid

Inleiding

De paragraaf Grondbeleid gaat in op het gemeentelijke grondbeleid, de realisatie van de in de programmabegroting gestelde doelen ten aanzien van dit beleid, geeft een actuele prognose van de grondexploitaties en een onderbouwing van de (tussentijdse) winstnemingen.

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2023 16:54:45 met de export van 06/16/2023 16:38:58