Paragrafen

Oekraïne

Opvang ontheemden Oekraïne
Na de start van de oorlog in Oekraïne, 24 februari 2022, kwamen er ook veel vluchtelingen naar onze gemeente. Ongeveer 250 mensen vonden opvang bij particuliere gastgezinnen. De Oekraïners werden in de burgerregistratie opgenomen.
Op 9 mei ging de gemeentelijke opvanglocatie voor Oekraïners, in Woonoord in Doorn, open. Er worden ruim 100 vluchtelingen opgevangen in 2-3 persoonskamers met eigen badkamer/toilet. De keuken werd voor iedereen gezamenlijk ingericht.
Met inzet van veel vrijwilligers, ambtenaren en bestuurders werd Woonoord ingericht en een groep vrijwillige gastvrouwen zorgde voor een warm welkom en begeleiding/activiteiten. De vrijwillige huismeesters waren een belangrijk aanspreekpunt voor de Oekraïners als er dingen geregeld moesten worden. Tevens was er een team van beveiligers actief en was er sinds de opening ook een locatiemanager aanwezig.
De opvang binnen de particuliere gastgezinnen en in Woonoord was redelijk stabiel, er zijn nog relatief weinig vluchtelingen teruggekeerd. Waar nodig was de gemeente behulpzaam bij het vinden van een nieuwe opvangplek.

Leefgeld Oekraïners
Als gevolg van de oorlog in Oekraïne, startte de Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) in opdracht van de gemeente in mei met uitkering van leefgeld als onderdeel van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO). De RDWI keerde maandelijks leefgeld uit aan de Oekraïense Vluchtelingen in onze gemeente.
Veel Oekraïense vluchtelingen vonden werk, met behulp van de banenmarkt voor anderstaligen die de RDWI organiseerde.

Inzet Vrijwilligers
Kort nadat de oorlog in Oekraïne begon, werd duidelijk dat onze inwoners zich hiervoor wilden inzetten. In april werd daarom een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd. De hoge opkomst gaf blijk van de hulpvaardigheid in onze gemeente. Veel inwoners zetten zich eenmalig of voor langere tijd in voor Oekraïners in onze gemeente. Vrijwilligers hielpen bij het inrichten van Het Woonoord, organiseerden uitjes en bijeenkomsten, er werden ontmoetingspunten opgericht en taalles gegeven.

Oekraïne Onderwijs
De gemeente maakte een voormalig schoolgebouw geschikt voor onderwijs aan Oekraïense basisschoolkinderen. In afstemming met de schoolbesturen en de gemeente opende WereldKidz, de taalklas Goudvink op ‘t Oostrom in Driebergen. Voor onderwijs aan kinderen van nieuwkomers in het voortgezet onderwijs heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met andere gemeenten in de regio.

Uitgaven Oekraïne 2022

Prognose

Realisatie

Gebouwgebonden kosten

589.130

760.604

Leefgeld

611.320

622.465

Catering en verzorging

44.581

27.791

Locatiemanager en ambtelijke inzet

308.655

452.711

Vooronderzoek nieuwe locatie

100.000

10.395

Tolken en Rode Kruis

56.650

95.889

Verzorgingskosten

0

14.873

Onderwijskosten

0

9.398

Vervoerskosten

0

7.063

Diverse overige kosten

0

13.263

Totaal

1.710.336

2.014.452

Inkomsten Oekraïne 2022

Prognose

Realisatie

Specifieke Uitkering

1.711.000

2.984.370

Transitievergoeding

87.435

87.435

Specifieke Uitkering

0

9.398

Vooruitontvangen Specifieke uitkering

0

-1.066.751

Totaal inkomsten Specifieke Uitkering

1.797.771

2.014.452

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2023 16:54:45 met de export van 06/16/2023 16:38:58