Programma's

12. Middelen en Ondersteuning

Wat waren de ontwikkelingen?

De actualisatie van een aantal financiële verordeningen is in 2022 gestart met de voorbereiding van de Financiële verordening ex. art. 212 Gemw, de Kadernota Weerstandsvermogen en risicomanagement, de controleverordening ex. art. 213 Gemw, en de verordening doekmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken ex. art. 213a Gemw.
Door uitstel van de Omgevingswet naar 1 januari 2024 wordt de nota grondbeleid in 2023 voorgelegd aan de raad.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

7.388

5,1 %

8.245

5,3 %

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2023 16:54:45 met de export van 06/16/2023 16:38:58