Bijlagen

Voortgang kredieten

(Bedragen x € 1.000)

Programma

Beschikbaar gesteld krediet *

Totaal uitgaven

Restant krediet 31-12-2022

Totaal programma 3

41

-

41

Totaal programma 4

38

41

-2

Totaal programma 5

38

16

22

Totaal programma 7

930

-

930

Totaal programma 9

1.891

732

1.158

Totaal programma 10

3.977

235

3.742

Totaal programma 11

27.247

6.144

21.103

Totaal programma 12

1.526

173

1.353

Totaal Overhead

1.847

819

1.027

Totaal lopende investeringen

37.534

8.160

29.375

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2023 16:54:45 met de export van 06/16/2023 16:38:58