Programma's

01. Bestuurlijke Zaken

Wat waren de ontwikkelingen?

Binnen U10 verband is na de vaststelling van het Integraal Ruimtelijk Programma (IRP) de vierde fase van programmeren en alliantievorming aangebroken. Met zeven andere gemeenten werkt de Utrechtse Heuvelrug samen in het programma regiopoorten waarbij samen met het Rijk groeipotenties van ov-knooppunten in kaart worden gebracht. In 2022 is de status van Driebergen-Zeist als 8e regiopoort bekrachtigd.

Medio november 2022 is door de U10 – samen met de provincie Utrecht en de regio’s Amersfoort, Gooi en Vechtstreek en het Utrechtse deel van de regio Foodvalley – een regiodeal bij het Rijk ingediend: Gezonde mensen in een groene en gezonde leefomgeving. Met regiodeals pakken het Rijk, regionale overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties gezamenlijk regionale opgaven aan. Deze regiodeal zorgt voor cofinanciering van verschillende projecten zoals het Kromme Rijn Linie Landschap.

Bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is bij de ledenvergadering in juni door onze gemeente de motie ‘Evaluatie Wet Veiligheidsregio’s’ ingediend en aangenomen. Hierin werd verzocht om in gesprek te gaan met de minister van Justitie en Veiligheid en het kabinet te vragen om bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving over Crisisbeheersing zeer terughoudend om te gaan met het verschuiven van bevoegdheden (en het creëren van een extra bestuurslaag), en tevens terughoudendheid te betrachten bij het neerleggen van landelijke opgaven en ambities bij de veiligheidsregio’s en dit te bekostigen uit regionale middelen. Mede door onze motie heeft de VNG met de minister gesproken en dit overgebracht. Tevens zijn deze overwegingen in de door het ministerie opgestelde concept-contourennota meegenomen.

Verkiezingen 2022: Er is software aangeschaft om onze inwoners en belangstellenden meer inzicht te geven rondom de verkiezingen. Hierdoor was er onder andere een druktemonitor beschikbaar, werd bekende informatie meteen zichtbaar op de website en was deze informatie ook beter toegankelijk en begrijpelijk.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

3.157

2,2 %

1.246

0,8 %

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2023 16:54:45 met de export van 06/16/2023 16:38:58