Programma's

10. Verkeer en Vervoer

Wat waren de ontwikkelingen?

  • Het merendeel van de projecten die deel uitmaken van het begin 2022 door de raad herijkte uitvoeringsprogramma van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) bevindt zich in de uitvoering of is inmiddels uitgevoerd (bijvoorbeeld schoolomgevingen).
  • De doorfietsroute Utrecht-Veenendaal is verder voorbereid. De Provincie is projectleider en realisatie start in 2023.
  • De gemeente zet zich in voor behoud van de intercitystatus van het station Driebergen-Zeist. Belangrijke ontwikkeling hierin is dat de gemeente samen met Zeist is begonnen aan een gebiedsvisie rondom het stationsgebied. Dit vormt een belangrijke voorwaarde om de intercitystatus te kunnen blijven behouden.
  • De gemeente stimuleert elektrisch rijden. Diverse laadvoorzieningen zijn geplaatst en projecten op het gebied van deelmobiliteit zijn gerealiseerd (zoals deelfietssystemen in Maarn, Doorn en Amerongen).
  • De gemeente is verder gegaan met de voorbereidingen van maatregelen uit het onderzoek naar doorgaand verkeer in het buitengebied. De primaire focus ligt nu op het buitengebied dat ligt tussen de N227, N225 en de noordzijde van de kern Wijk bij Duurstede.
  • De rotonde Donderberg in Leersum blijft samen met de provincie een belangrijk onderwerp van gesprek en studie. Inpassing van een structurele oplossing die past binnen de wetgeving van cultuurhistorie, archeologie en ecologie blijkt een enorm complexe puzzel.

Ontwikkelingen Stationsgebied Driebergen-Zeist
In 2022 is door partijen verder gewerkt aan de juridische en financiële afronding van het project. Er lopen nog een aantal restpunten die onder de garantiebepalingen door de aannemer worden opgelost. De verwachting is dat het project in 2023 binnen de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten definitief kan worden afgerond.

Onderdoorgang Maarsbergen
De verlegging van de kabels en leidingen en de kap van bomen zijn in 2022 afgerond. Tevens is in 2022 een realisatieovereenkomst afgesloten. Daarmee neemt ProRail het stokje van de provincie over voor de aanbesteding en de uitvoering van het project. In de realisatieovereenkomst is opgenomen dat onze gemeente een vaste projectbijdrage levert. De verwachte oplevertijd van het project is medio 2025.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

1.171

0,8 %

329

0,2 %

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2023 16:54:45 met de export van 06/16/2023 16:38:58