Welkom op de website van de jaarrekening 2022 van de gemeente Utrechtse Heuvelrug! Met de  jaarrekening leggen we verantwoording af over de gemeentelijke inspanningen en de besteding van middelen in 2022. Per programma wordt verslag gedaan van belangrijke ontwikkelingen, financiële uitgaven en resultaten. In die programma’s vindt u ook de financiële analyses terug.

Baten Gerealiseerd

€ -155.754

Een afwijking van € -4.663 ten opzichte van de begroting

Lasten Gerealiseerd

€ 143.633

Een afwijking van € -7.458 ten opzichte van de begroting

Bedragen x € 1.000

Gerealiseerd

Afwijking

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2023 16:54:45 met de export van 06/16/2023 16:38:58