Jaarrekening

Reserves en Voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

Naam reserve

Stand begin

Stand begin

2022

2023

Reserves

16.390

20.510

Voorzieningen

12.388

12.586

Totaal

28.778

33.096

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2023 16:54:45 met de export van 06/16/2023 16:38:58